OFERTA

USŁUGI ELEKTRYCZNE:

  • instalacje elektryczne:

Firma oferuje wykonywanie instalacji elektrycznych obiektów mieszkalnych, usługowych oraz przemysłowych. Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji tego typu usług o czym świadczą liczne realizacje.

 

  • automatyka budynkowa – instalacje inteligentne:

Jako certyfikowany instalator firmy F&F oferujemy wykonawstwo instalacji inteligentnych pozwalających na sprawne zarządzaniem zarówno budynkami jednorodzinnymi jak również większymi obiektami .

 

  • pomiary ochronne:

Zajmujemy się przeprowadzaniem pomiarów odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia. Oferujemy podstawowe, pięcioletnie przeglądy okresowe obiektów oraz zaawansowane pomiary obiektów przemysłowych.

 

  • analiza jakości energii elektrycznej:

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury oferujemy wykonywanie analizy jakości energii elektrycznej. Pozwala to na sprawdzenie parametrów energii mających wpływ na poprawne działanie urządzeń elektrycznych.

 

  • lokalizacja instalacji podziemnych:

Oferujemy profesjonalną lokalizację instalacji podziemnych oraz uszkodzeń kabli energetycznych. Przy pomocy profesjonalnego sprzętu jesteśmy w stanie precyzyjnie zlokalizować uzbrojenie terenu co pomoże uniknąć kolizji przy wykonywaniu robót ziemnych.

 

USŁUGI BUDOWLANE:

  • nadzór budowlany:

Posiadane uprawnienia budowlane oraz doświadczenie przy budowie obiektów kubaturowych pozwalają na pełnienie funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

 

  • usługi minikoparką:

Świadczymy usługi minikoparką YANMAR ViO 17. Dzięki wyposażeniu w różne rodzaje łyżek oraz wiernicę możliwe jest wykonywanie zróżnicowanych robót budowlanych.