Instalacje elektryczne

instalacje elektryczne

Firma oferuje wykonywanie instalacji elektrycznych obiektów mieszkalnych, usługowych oraz przemysłowych. Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji tego typu usług o czym świadczą liczne realizacje.

Pomiary ochronne

instalacje elektryczne

Zajmujemy się przeprowadzaniem pomiarów odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia. Oferujemy podstawowe, pięcioletnie przeglądy okresowe obiektów oraz zaawansowane pomiary obiektów przemysłowych.

Analiza jakości energii elektrycznej

instalacje elektryczne

Firma oferuje wykonywanie instalacji elektrycznych obiektów mieszkalnych, usługowych oraz przemysłowych. Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji tego typu usług o czym świadczą liczne realizacje.

Lokalizacja instalacji podziemnych

instalacje elektryczne

Zajmujemy się przeprowadzaniem pomiarów odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia. Oferujemy podstawowe, pięcioletnie przeglądy okresowe obiektów oraz zaawansowane pomiary obiektów przemysłowych.

Nadzór budowlany

usługi budowlane

Posiadane uprawnienia budowlane oraz doświadczenie przy budowie obiektów kubaturowych pozwalają na pełnienie funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Realizacje

Zobacz nasze wybrane realizacje projektów