Instalacje elektryczne

instalacje elektryczne

Firma oferuje wykonywanie instalacji elektrycznych obiektów mieszkalnych, usługowych oraz przemysłowych. Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji tego typu usług o czym świadczą liczne realizacje.

Pomiary ochronne

instalacje elektryczne

Zajmujemy się przeprowadzaniem pomiarów odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia. Oferujemy podstawowe, pięcioletnie przeglądy okresowe obiektów oraz zaawansowane pomiary obiektów przemysłowych.

Analiza jakości energii elektrycznej

instalacje elektryczne

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury oferujemy wykonywanie analizy jakości energii elektrycznej. Pozwala to na sprawdzenie parametrów energii mających wpływ na poprawne działanie urządzeń elektrycznych.

Lokalizacja instalacji podziemnych

instalacje elektryczne

Oferujemy profesjonalną lokalizację instalacji podziemnych oraz uszkodzeń kabli energetycznych. Przy pomocy profesjonalnego sprzętu jesteśmy w stanie precyzyjnie zlokalizować uzbrojenie terenu co pomoże uniknąć kolizji przy wykonywaniu robót ziemnych.

Fotowoltaika

instalacje elektryczne

Proponujemy Państwu usługę montażu paneli fotowoltaicznych wraz z doradztwem w zakresie urządzeń i technologii.

Kompensacja mocy biernej

instalacje elektryczne

Oferujemy kompleksową usługę począwszy od analizy jakości energii elektrycznej po montaż odpowiedniej baterii.

Instalacje inteligentne

instalacje elektryczne

Jako certyfikowany instalator wykonujemy instalacje inteligentne w budynkach. Pomagamy na etapie projektu w odpowiedni sposób zaprojektować instalację, aby później mogła spełniać Państwa oczekiwania.

Nadzór budowlany

usługi budowlane

Posiadane uprawnienia budowlane oraz doświadczenie przy budowie obiektów kubaturowych pozwalają na pełnienie funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Realizacje

Zobacz nasze wybrane realizacje projektów