GB Instal Grzegorz Babiarz

Firma „GB Instal Grzegorz Babiarz” powstała w 2016 roku jako kontynuacja rodzinnej tradycji świadczenia usług z zakresu instalacji elektrycznych. Przez lata działalności firma wykonywała prace związane zarówno z budownictwem mieszkaniowym i usługowym, lecz ostatecznie naszą domeną stały się instalacje przemysłowe. O profesjonalizmie świadczą dziesiątki zrealizowanych obiektów począwszy od hal produkcyjnych kończąc na zakładach górniczych.  Posiadane przez nas uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie pozwalają w sposób profesjonalny realizować Państwa inwestycje.

Dodatkowo firma oferuje usługi z zakresu budownictwa. Do Państwa dyspozycji posiadamy specjalistyczny sprzęt budowlany. Ponadto posiadane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych pozwala na świadczenie usług nadzoru przy prowadzeniu inwestycji budowlanych.

USŁUGI ELEKTRYCZNE
Instalacje elektryczne

Firma oferuje wykonywanie instalacji elektrycznych obiektów mieszkalnych, usługowych oraz przemysłowych. Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji tego typu usług o czym świadczą liczne realizacje.

Automatyka budynkowa – instalacje inteligentne

Jako certyfikowany instalator firmy F&F oferujemy wykonawstwo instalacji inteligentnych pozwalających na sprawne zarządzaniem zarówno budynkami jednorodzinnymi jak również większymi obiektami .

Pomiary ochronne

Zajmujemy się przeprowadzaniem pomiarów odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia. Oferujemy podstawowe, pięcioletnie przeglądy okresowe obiektów oraz zaawansowane pomiary obiektów przemysłowych.

USŁUGI BUDOWLANE
Nadzór budowlany

Posiadane uprawnienia budowlane oraz doświadczenie przy budowie obiektów kubaturowych pozwalają na pełnienie funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Usługi minikoparką

Świadczymy usługi minikoparką YANMAR ViO 17. Dzięki wyposażeniu w różne rodzaje łyżek oraz wiernicę możliwe jest wykonywanie zróżnicowanych robót budowlanych.