Zakład obróbczy Lenze - Tarnów

Zakres robót:

– montaż i zasilenie tymczasowej stacji transformatorowej,

– montaż i zasilenie rozdzielni „RH3” ABB pro E power – 1600A,

– montaż i zasilenie rozdzielni „RH4” ABB pro E power – 1250A,

– wykonanie niezbędnych tras kablowych,

– przepięcie odpływów do nowych rozdzielnic,

– dobór, montaż i zasilenie baterii kondensatorów 187,5 kVAr.