Zakład produkcyjny wyrobów wibropasowanych – Sierakowice

dostawa i montaż transformatora 800kVA

dostawa i montaż rozdzielni 1250A

zasilenie urządzeń technologicznych

wykonanie instalacji światłowodowej w obiekcie